Bireysel psikoterapi, danışan ve terapistin birebir olarak görüştüğü, işbirliğine dayalı bir tedavi şeklidir. Bireysel terapi seansları danışana kendisini rahat ve özgürce ifade edebileceği, güven ve gizliliğe dayalı, yargılanmayacağı, anlaşılacağı ve destekleneceği bir ortamda, hayatında yaşadığı problemlerle ilgili eğitimli bir profesyonelden yardım alma olanağı sağlar.

 

Hayatta bazen 

karşımıza çıkan engeller ile tek başımıza başa çıkmakta zorlanabiliriz,

hep aynı tür hataları tekrar tekrar yaptığımızı fark edebiliriz,

bazı davranışlarımızı değiştirmek istememize rağmen, değiştirmekte zorlanıyor olabiliriz,

“bu sefer son” dedikten sonra tekrar bağımlılıklarımıza dönüyor olabiliriz,

hayatımızda bir şeyin yolunda gitmediğini hissetsek de, neyin yolunda gitmediğini tam olarak keşfedemeyebiliriz ya da gerekli değişimi sağlayacak gücü kendimizde hissedemeyebiliriz,

kendimizden uzaklaştığımızı, hayattan artık zevk almadığımızı hissedebiliriz.

 

Bu gibi durumlarda bireysel terapi almak yardımcı olabilir. Bireysel terapi bireyin hayatındaki zorlu problemlerle başa çıkma, sağlıklı kararlar verme ve hayattaki hedeflerine ulaşma gibi konularda yeteneklerini geliştirmesine, kendisini daha iyi tanımasına ve yeniden kendi duygu ve düşüncelerini keşfetmesine, kendi hayatınının kontrolünü eline almasına, özgüvenini, iletişim becerilerini arttırmasına olanak tanıyabilir.

Bireysel Terapi Konuları:

 • Kaygı Bozuklukları
  • Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi)
  • Panik Bozukluk
  • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
  • Fobiler
  • Agorafobi
 • Duygudurum Bozuklukları
  • Depresyon
  • Bipolar Bozukluk
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar
  • Obsesif-Kompulsif (Takıntı-Zorlantı) Bozukluk
  • Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu)
  • Biriktiricilik Bozkuluğu
  • Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)
 • Madde Bağımlılığı