Pozitif Psikoloji Müdahaleleri Carol Kaufman (2006)’a göre pozitif psikolojinin amacı, ideal işleyişe dair güvenilir teoriler geliştirmek ve sıradan ve sıradışı insanların hayatlarını desteklemek için bilimsel metodlar bulmaktır. Ve pozitif psikoloji uygulamaları bu hedefi gerçekleştirmek ve mutluluğu tekrar hayatlarımıza müdahil etmenin yoludur. Uzmanların bugün yoğun olarak kullandıkları pozitif psikoloji uygulamalarından, sizinContinue Reading

POZİTİF PSİKOLOJİ MÜDAHALELERİ Onlarca yıl boyunca psikoloji biliminin birincil odağı zihinsel problemler ve psikopatolojik sorunlar yaşayan insanları teşhis ve tedavi etmekti. 1998’de Dr. Martin Seligman ve Dr. Mihaly Csikszentmihalyi klinik psikolojinin bir dalı olan ve odağını sorunlardan çözüme çeviren, pozitif psikoloji konseptini popüler hale getirdi. Gable ve Haidt’in 2005’te dediğiContinue Reading