Kohlberg, ahlaki gelişim kuramında, ahlaki yargının insan yaşamındaki işlevi çerçevesinde incelenmesi gereğini vurgular. Kohlberg’in ahlak gelişim alanına en önemli katkısı, ahlak gelişimini Piaget’in bilişsel gelişim alanında ortaya koyduğu aşamalar üstüne kurmasıdır. Kohlbergde, ahlaki gelişimini genel bilişsel yeteneklerdeki ikilemlere dayandığını, bilişsel ilerlemelerde olduğu gibi ahlaki aşamaların birinden diğerine geçen ve birContinue Reading

Psikoloji, insan davranışının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışan bilimsel çabaya verilen addır.  Psikoloji bugün hayatın her alanında kendisini hissettiren bir bilim dalıdır ; reklamlardan, zayıflama rejimlerine, personel seçiminden, iş veriminin arttırılmasına ve modern yönetim ilkelerinin işletmelerde uygulanmasına kadar geniş bir alana yayılmıştır.  İnsanın basit bir davranışını bile , birbirinden farklıContinue Reading

Sigmund Freud (1856-1939) psikoanalitik adıyla bilinen tedaviyi geliştiren ve 20. yy açıklamalarıyla damgasını vuran bir kuramcıdır. Kişilik gelişiminin en önemli boyutlarından biride cinsel kimliğin kazanılmasıdır. Freud kişiliğin gelişiminde cinselliği ve bilinç altı süreçleri merkeze alan bir açıklama yapmıştır. Psikolojinin bir bilim olarak kabul edildiği yıllarda pek çok bilim adamı kişiliğiContinue Reading

Varoluşçu yaklaşımın günümüzde ilgi odağı, dünyada kendini yalnız hisseden ve bu yalnızlıktan dolayı kaygı yaşayan danışanlardır.  Varoluşçu görüşe göre, varlığımızın değerini bir kerede ve tüm yaşam için belirleyemeyiz. Aksine, kendimizi sürekli olarak yeniden yaratırız. Birey olmak, sürekli varlığımızı keşfettiğimizi ve anlamlı hale getirdiğimizi göstermektedir. Sürekli kendimizi, diğerlerini ve dünyayı sorgularız.Continue Reading

          Varoluşçu psikoloji yaklaşımı, insan olmanın ne demek olduğu anlayışı üzerine kurulmuştur. Soren Kierkegaard (1813 – 1855), Friedrich Nietsche (1844 – 1900), Martin Heidegger (1889-1976), Jean Paul Sartre (1905-1980) gibi isimler önde gelen  ilk varoluşçulardandır.  Varoluşçu yaklaşımın üç ana noktası vardır. Bunlar: Birey olarak insana duyulanContinue Reading

DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLARAK EL ŞAKASI Şakalaşmak belki de en ilkel davranışlardandır. Şakalaşmak sadece insanoğluna özgü bir durum da değildir. Belgesellerde, oyun amaçlı veya sürü içinde güç kazanma amaçlı şakalaşan hayvanları görürüz. Şakalaşmak özü itibariyle şudur: ‘‘sana saldırabilecek konumdayım ama saldırmıyorum’’. Hayvanlar bu davranışı zaman içinde ‘‘avlanma öncesi hazırlık’’ olarak kullanmayaContinue Reading

Pozitif Psikoloji Müdahaleleri Carol Kaufman (2006)’a göre pozitif psikolojinin amacı, ideal işleyişe dair güvenilir teoriler geliştirmek ve sıradan ve sıradışı insanların hayatlarını desteklemek için bilimsel metodlar bulmaktır. Ve pozitif psikoloji uygulamaları bu hedefi gerçekleştirmek ve mutluluğu tekrar hayatlarımıza müdahil etmenin yoludur. Uzmanların bugün yoğun olarak kullandıkları pozitif psikoloji uygulamalarından, sizinContinue Reading

POZİTİF PSİKOLOJİ MÜDAHALELERİ Onlarca yıl boyunca psikoloji biliminin birincil odağı zihinsel problemler ve psikopatolojik sorunlar yaşayan insanları teşhis ve tedavi etmekti. 1998’de Dr. Martin Seligman ve Dr. Mihaly Csikszentmihalyi klinik psikolojinin bir dalı olan ve odağını sorunlardan çözüme çeviren, pozitif psikoloji konseptini popüler hale getirdi. Gable ve Haidt’in 2005’te dediğiContinue Reading

     Freud’un hayatını en iyi anlatan hangi eserdir diye bakacak olursak; kuşkusuz aklımıza ilk gelecek örnek Freud’un yakın arkadaşlarından biri olan Ernest Jones’un eseri olacaktır. Jones’u bu kitabı yazmaya iten ve bu kitabın en iyi eser olmasını sağlayan nedir? diye baktığımızda da kuşkusuz Jones’un Freud için söylemiş olduğu şuContinue Reading

FREUD: PSİKANALİZİN BABASI      Psikoloji, 19. yüzyıldan itibaren bir bilim olarak kabul edilmiştir. 20. yüzyıl itibariyle psikoloji alanındaki gelişmeler hızlanmış ve psikoloji bir bilim olarak kendine diğer bilimler arasında önemli bir yer edinmiştir. Günümüzde psikoloji biliminden bahsettiğimizde kuşkusuz herkesin aklına gelen ilk isim Sigmund Freud’dur. Freud, psikanaliz kuramının kurucusuContinue Reading